Beter leven Financieel

Tweede woning wordt vanaf 2022 meer belast

Vanaf 2020 is er in Nederland sprake van inflatie. Volgens het CBS bedroeg de inflatie in 2021 2,8 procent. Geld wordt dus minder waard. Spaarrekeningen leveren geen rendement meer op. Bij hoge spaartegoeden wordt zelfs een boeterente berekend. Het kopen van een beleggingswoning wordt steeds aantrekkelijker.

Onroerend goed blijft aantrekkelijk

De onroerend goed markt is behoorlijk geprijsd en bovenal schaars. Toch zijn er altijd kansen om een woning te kopen voor het behalen van rendement. Een woning kan immers verhuurd worden wat dus inkomsten genereert. De verwachting is dat het woningtekort blijft bestaan waardoor de prijzen van woningen stabiel blijven of zelfs stijgen. Ook de vraag naar huurwoningen zal naar verwachting groot blijven. ING en de Rabobank verwachten dat de prijzen in 2022 met gemiddeld vier procent zullen stijgen.

digital nomad

Specifieke hypotheken

Voor belegging woningen zijn er specifieke hypotheken bijvoorbeeld bij Vastgoedhypotheek.nl. Een vastgoedhypotheek kan voor maximaal 70 procent gegeven worden op basis van een taxatierapport gebaseerd op een woning in verhuurde staat. Deze taxatie is dikwijls lager dan de marktwaarde van een woning. Ook voor een vakantiewoning kan een vastgoedhypotheek verstrekt worden. De voorwaarden zijn vergelijkbaar met een beleggerspand, maar er kunnen wel specifieke criteria gelden voor verhuur van het pand.

zakelijke telefonie

Fiscale heffing in box 3

De hypotheekrente ligt hoger in vergelijking met reguliere hypotheken. Er geldt ook een ander belastingregime. Vermogen uit beleggersvastgoed vallen in box 3 in plaats van box 1. Dit betekent dat de rente niet fiscaal aftrekbaar is. Het vermogen wordt bepaald door de WOZ-waarde minus de schuld. Het rendement zoals huur wordt niet belast. Vanaf 2021 geldt er wel een nieuw regime bij de belastingheffing. Er is sprake van drie schijven die verschillende gemiddelde percentages hebben. Naarmate het vermogen stijgt zijn er drie percentages, namelijk 1,898, 4,501 of 5,69 procent. Deze percentages worden jaarlijks bepaald. Het betreft nog steeds een fictief rendement. De belastingheffing geldt ook als er geen huur wordt ontvangen.

Voor 2022 is er geen vermogensvrijlating meer bij een tweede of beleggingswoning. De vrijstelling geldt uitsluitend voor spaargelden. Het verwacht rendement wordt belast met het hoogste percentage. Rust er een hypotheek op de woning dan mag 3,03 procent van het hypotheekbedrag worden afgetrokken zijnde de forfaitaire rentekosten.