Marketing Kantoor

4 tips voor een zo effectief mogelijke brainstormsessie

Brainstormsessies zijn onmisbaar binnen ieder bedrijf! Bij de ontwikkeling van een nieuw product moet bijvoorbeeld worden nagedacht over het ontwerp hiervan. In het geval van marketingcampagnes komt een brainstormsessie van pas om deze vorm te geven. Zo zijn er nog tal van andere situaties denkbaar, waarin een brainstormsessie de uitkomst kan bieden om tot nieuwe ideeën te komen. Om een brainstormsessie optimaal te benutten, is het verstandig om vooraf een aantal voorbereidingen te treffen. Het zorgt dat de sessie ordelijk verloopt en hier innovatieve ideeën uit voortkomen! In dit artikel zetten we vier tips voor je op een rijtje, die hierbij goed van pas kunnen komen.

Tip 1: maak gebruik van een klein whiteboard

Een van de eerste hulpmiddelen die je voor een brainstormsessie aan zou moeten schaffen, is een klein whiteboard. Een whiteboard biedt je de mogelijkheid om alle ideeën snel op te schrijven en waar nodig weer uit te wissen. Iets wat veel lastiger is, wanneer je kiest voor een los vel papier. Op een vel papier moeten minder goede ideeën worden doorgekrast, waardoor deelnemers aan de sessie het overzicht zullen verliezen. Er zijn online verschillende webwinkels te vinden die handige en compacte modellen whiteboards aanbieden. Vergeet de speciale stiften voor dit hulpmiddel niet aan te schaffen!

Tip 2: verdeel de groep in kleinere groepjes

Je haalt het meest uit een brainstormsessie wanneer iedere deelnemer aan het woord komt. Het is daarom verstandig om de groep in meerdere kleine groepjes op te splitsen. Aan het eind van de sessie komen de verschillende groepen bij elkaar om de uitgewerkte ideeën met elkaar te bespreken. Welke ideeën gaan jullie verder onderzoeken? Over welke ideeën hebben andere groepen een minder positieve gedachte? Op deze manier zorg je dat iedereen mee kan denken en voorkom je dat slechts enkele deelnemers voortdurend aan het woord zijn.

Tip 3: post-its gebruiken voor op de muur

Eerder beschreven we al dat een whiteboard goed van pas komt tijdens een brainstormsessie. Naast een whiteboard zijn ook post-its onmisbaar! Je kunt ze heel eenvoudig op de wand plakken en weer weghalen, als je niet tevreden bent over een idee. Nadat je alle post-its op de muur geplakt hebt, kun je de beste ideeën verder uitwerken op het whiteboard. Het voordeel van een whiteboard ten opzichte van de post-its is dat je verbanden makkelijker weer kunt geven. Trek pijlen, groepeer verschillende ideeën, enzovoorts.

Tip 4: werk in korte sprints tijdens de brainstormsessie

Mogelijk lopen sommige groepjes tijdens de brainstormsessie vast, of zijn zij op zoek naar feedback van andere deelnemers. Voorkom dat er tijd verspild wordt, door in korte sprints te werken. Waar iemand heel positief kan zijn over een idee, blijkt een ander hier slechte ervaringen mee te hebben. Het is zonde als een dergelijk idee al bijna volledig is uitgewerkt. Door op een iteratieve manier te werk te gaan ga je dit tegen! Naast de verschillende sprints binnen een brainstormsessie, is het raadzaam om meerdere brainstormsessies na elkaar in te plannen. Dit heeft een efficiënte werking. Daarnaast door te plannen kunnen alle werknemers hun tijd efficiënt inplannen.